Галерия Неси
 10.02.1947, София
ССХУИИ „Илия Петров“, София
НХА, керамика, 1972
Професор, катедра „Керамика“, дисциплина керамика
СБХ
До 1990 съм участвал във всички изложби за приложни изкуства организирани от АМХ и СБХ. Имам поредица реализации в конкретна архитектурна среда в София, Плевен, Русе, Португалия и др.
След 1990 имам самостоятелни изложби в София в галериите „Арт 36“, „Райко Алексиев“, „Ракурси“, в гр. Пловдив – „Есенни изложби“, „Старата къща“, „Арт спектър“, в гр. Бургас – галерия „Неси“, в гр. Несебър, гр. Созопол, гр. Русе, гр. Благоевград, гр. Троян и др.
Автор съм и на редица изложби в чужбина – Румъния, Хърватска, Македония, Турция, Австрия и др. Имам редица участия в общи изложби и пленери у нас и в чужбина – гр. Троян, гр. Брацигово, гр. Павликени, с. Ковачевица, Румъния, Македония, Турция, Австрия и др. Организатор съм на международен прленер „Арткерамика“ в гр. Троян.
Работил съм в ателиетата на „Сите ДезАр“, Париж. Носител съм на наградата за приложно изкуство „Иван Пенков“ и на награда за цялостно представяне.
Работя в областта на керамиката, живописта, рисунката, дървото и метала.