Галерия Неси
Родена през 1972 г. в гр. Бургас
1993-1998  завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – магистър,
Специалност: Графика;
2002-2003   гост-слушател в Академията за приложно изкуство във Виена, в класа на проф. З. Шенк;
от 2007 г.  член на групата на виенските художници.
 
Участия
 
4-то международно биенале на графиката – Kochi, Япония;
14-то, 15-то интернационално биенале на хумора и сатирата – Габрово, България;
10-то, 11-то, 15-то интернационално биенале на графиката – Варна, България;
3-то, 4-то интернационално триенале на графиката – София, България;
7-мо, 9-то интернационално биенале на графиката – Caixanova, Испания;
6-то интернационално триенале на графиката – Mondiale D`Estampes – Франция;
- в общи изложби в Haus Wittgenstein, Австрия;
- в изложба в Музея за съвремнно изкуство във Виена;
- в националния конкурс за млади художници и критици на МФ „Св. Св. Кирил и Методий”;
- изложба за съвременно българско изкуство, организирана от М-Тел, България.
 
Награди
 
1999 – награда за млад график на Lion’s Club – Baden – Helenental, Австрия към 14-то интернационално биенале, Габрово;
2004 – Grand Prix към 4-то интернационално триенале на графиката, София;
2005 – Първа награда за графика на Националния конкурс за млади художници и критици на МФ „Св. Св. Кирил и Методий”, България.
2008-Втора награда-Senefelderpreis-Ofenbach am Mein,Германия
2009-Haграда на Ректора на унивеситет ,Andrzej Frycz        Modrzewski”,Kраков,към Триеналето на графиката,Краков,Полша
2010-Награда за графика ,национален конкурс,, Приятели на морето”,Бургас